برچسب: خرید اینترنتی از قسطا

سرور یادگیری عمیق Deep Learning : ویژگی ها و خرید قسطی آن

در صورتیکه در زمینه‌ی یادگیری ماشین و روش های یادگیری و الگوریتم‌های آن کار می‌کنید، قطعاً با این مسئله مواجه شده‌اید که پرداخت هزینه سرور یادگیری عمیق Deep Learning بسیار زیاد خواهد بود، اما این مسئله به معنای چشم پوشی

بارگذاری بیشتر