برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

مسافرت

4   Articles
4

سفر عبارت است از جابجایی افراد بین نقاط جغرافیایی دور. سفر را می توان با پای پیاده، دوچرخه، اتومبیل، قطار، قایق، اتوبوس، هواپیما، کشتی یا وسایل دیگر، با یا بدون چمدان انجام داد.