اگر وقت‌ و حوصله‌ی مطالعه‌ی تاریخ، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مسائل جامعه‌ی یک کشور و تمدن را نداریم؛ ضرب‌المثل‌ها را جدی بگیریم! ضرب‌المثل، چکیده‌ی همه‌ی این موضوعاتی‌ست که گفته‌ شد؛ چه مهم‌تر وقتی که ضرب المثل اقتصادی هم باشد.

 

ضرب المثل اقتصادی

هر ضرب المثل از دل یک اتفاق، مثل بقیه‌ی اتفاق‌ها بیرون آمده است اما چرا آن ضرب المثل شده و دیگری نشده؟! چون نزدیکی و تکرار بیش‌تری در آن جامعه داشته است. حال می‌خواهیم 8ضرب المثل اقتصادی از زبان شیرین فارسی را باهم مرور کنیم؛ شاید از دلش نکته‌ی کم‌رنگ اما مهمی پیدا کردیم!

 

1) «حساب به دینار، دوستی به خروار!»

2) «وقت حساب‌وکتاب، مو رو از ماست بکش بیرون ولی وقت رفاقت، دست و دل رو باز کن.»

 

3) «اون وقت که جیک‌جیک مستونت بود، یاد زمستونت نبود؟»

بحران استراتژی، گویا همیشگی و همه‌جایی بوده است. بین گنجشک‌ها هم یادآوری می‌شده که چرا استراتژی کسب‌وکار نداشتید؟!

ضرب المثل اقتصادی

ضرب‌المثل‌ها؛ از دل کوچه به کتاب‌های اقتصادی!

آن‌قدر پول‌دار نیستم که جنس ارزان بخرم!

اگرچه این ضرب المثل از قول ده‌ها کشور گفته شده است و برای آن‌هاست اما مهم این است که همه فریاد می‌زنند “خرید جنس باکیفیت و احتمالاً گران‌تر، راه‌کاری‌ست برای صرفه‌جویی در مصرف پول”.

 

4) «آدم خوش‌حساب، شریک مال مردمه!»

یک‌جورهایی شبیه «آن‌چه برای خود می‌پسندی، برای مردم هم بپسند» است با این تفاوت که کاسب قرار است خوش‌حساب باشد!


یه سال بخور نون و تره؛ صد سال بخور نون و کره:
قسطاکارت


 

5) «یک دِه آباد بهتر از صدتا شهر خرابه!»

اجازه دهید این‌گونه‌ بگوییم؛ قرار نیست برای تولید خانگی یک جامدادی، زیپ، پارچه، چرم و همه‌ی اقلام را خودمان تولید و فرآوری کنیم؛ زیرا در آن‌صورت معلوم نیست روزهای اول چه بلایی سر کسب‌وکارمان می‌آید. بهتر است یک جامدادی آباد تولید کنیم تا مجموعه‌ی زیپ و پارچه و چرم و فلان اقلامِ خراب!

 

6) «ضرر به‌موقع بهتر از نفع بی‌موقعه!»

توضیح این مورد را در بخش نظرات داشته باشیم. به نظر شما چه مفهومی دارد؟

 

7) «کاسب باید پاشکسته باشه!»

دو قدم راه برویم در بازار! تعدادی آدم ببینیم. اصلاً برویم دستی بر سر و روی جنس در کارخانه بکشیم. بزنیم این پا را بشکنیم. کاسبی به همین چیزهاست.

 

یک مثال خوب هم از سعدی:

8) «بر احوال آن شخص باید گریست * که دخلش بُود نوزده، خرج، بیست!»

 

حرف آخر | شما چه فکر می‌کنید؟

ضرب المثل اقتصادی، بخشی از فرهنگ کلی ما است. ضرب المثل اقتصادی، تفاوت ویژه‌ای با دیگر ضرب‌المثل‌ها دارد؛ نماینده‌ی رفتار اقتصادی. به نظر شما، چه‌قدر مطالعه‌ی این ضرب‌المثل‌ها از اهمیت برخوردار است؟

دسته بندی شده در: