راهکارهای سازمانی قسطا

اعطای تسهیلات ویژه‌ به کارمندان، بعد از عقد قرارداد همکاری بین شرکت و قسطا
 اعطای تسهیلات ویژه به سازمان‌ها
     برای خرید قسطی

محاسبه‌گر اقساط

این مبلغ برای سفارش دوم به بعد است این مبلغ برای سفارش سوم به بعد است

نتیجه محاسبه

کل بازپرداخت (تومان)

{{ ghestify(order, refund).total | moneySeperate }}

مجموع اقساط

{{ ghestify(order, refund).payback | moneySeperate }}

پیش‌پرداخت

{{ ghestify(order, refund).prepayment | moneySeperate }}

مبلغ هر قسط

{{ ghestify(order, refund).ghest | moneySeperate }}

این مبلغ چک برای سفارش دوم به بعد است این مبلغ چک برای سفارش سوم به بعد است
#

برای محاسبه مبلغ کل بازپرداخت، مبلغ پیش‌پرداخت را هم در نظر گرفته ایم و نیازی به جمع دوباره مقادیر نیست.

چگونه

مراحل ثبت‌نام سازمان و ثبت سفارش سازمانی

ثبت‌نام اولیه سازمان

در گام نخست ، یکی از اعضای سازمان به عنوان رابط و نماینده سازمان بایستی ثبت نام اولیه سازمان را در قسطا انجام دهد.

بارگذاری معرفی‌نامه

رابط سازمان باید نسبت به بارگذاری معرفی نامه رسمی خود از طرف سازمان، در حساب کاربری سازمانی اقدام نماید.

فعال‌سازی پنل سازمانی

پس از برسی مدارک توسط قسطا، پنل عادی سازمان فعال میگردد و کد خرید سازمانی در اختیار رابط سازمان قرار میگیرد.

ثبت سفارش کارمندان

کارمندان سازمان، به صورت انفرادی ثبت نام میکنند و در مرحله ثبت سفارش، با کد اختصاصی دریافت شده از سازمان، اقدام می‌نمایند.

تایید سفارش توسط رابط سازمان

رابط سازمان، سفارش های کارمندان را بررسی میکند و در صورت تایید سفارش، فرآیند بررسی و تایید متقاضی آغاز میگردد.

خرید قسطی انواع كالا و خدمات از تمام فروشگاه‌های آنلاین و فیزیکی

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺎ ثبت نام کنید

ثبت نام سازمان