محصولات خود را قسطی بفروشید ولی هزینه آن را نقد دریافت کنید!

ﺑﺎ ﻗﺴﻄﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺧﻮد را ﻗﺴﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ولی موقع فروش ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﻧﻘﺪا از ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ!!
ثبت نام فروشندگان
افزایش فروش اقساطی با استفاده از خدمات قسطا
چرا

مزایای همکاری

افزایش میزان فروش

با افزایش تعداد مشتریانی که درخواست خرید اقساطی دارند می‌توانید فروش خود را افزایش دهید.

بدون ریسک بازپرداخت اقساط

هزینه محصول به طور کامل به حساب شما واریز می‌شود و اقساط خرید به قسطا پرداخت می‌شود.

بدون نیاز به نقدینگی اضافی

اعتبار این خرید توسط قسطا تامین می‌شود و نیازی به نقدینگی اضافی برای فروش اقساطی ندارید.

فروش قسطی بدون ریسك بازپرداخت در فروشگاه‌های قسطا

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺎ ثبت نام کنید

فروش بی‌نهایت منتظر شماست. با تکمیل ثبت نام فروش خودتون رو چند برابر کنید.
ثبت نام فروشندگان

تجربه همکاری

فروشگاه هایی که با قسطا همکاری میکنند، از تجربه خودشان میگویند

نظرات فروشگاه‌ها

فروشگاه‌های دیگر از همکاری با ما چه حسی دارند
ستاره جنوب شیراز

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید

دیجی‌میجی مشهد

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید