وام بانک کشاورزی | تشریح جزئیات 7وام بانک کشاورزی

بانک کشاورزی سومین بانک دولتی است که از سال 1312 فعالیت خود را در زمینه‌ی دادن وام‌های بانکی و سایر فعالیت‌های مالی آغاز کرده است. تمرکز بانک کشاورزی به ارائه‌ی وام‌های بانکی متنوع به فعالین در صنایع کشاورزی و سایر صنایع وابسته است. همچنین وام‌های بانک کشاورزی به کارمندان نیز تعلق می‌گیرد. در این مقاله 7وام بانک کشاورزی را بررسی و تمام جزئیات این وام‌ها را بیان کرده‌ایم. اگر قصد گرفتن وام از بانک کشاورزی را دارید این مطلب برای شما مفید خواهد بود.

وام 300 میلیون تومانی طرح احسان بانک کشاورزی

وام 300 میلیون تومانی طرح احسان بانک کشاورزی جزء پرتقاضاترین وام‌های بانک کشاورزی است؛ چرا که با ایجاد میانگین حساب 1 تا 12ماهه با ضریب تسهیلات 5 تا 190درصدی (یعنی تا دو برابر میانگین حساب) تا سقف 300میلیون تومان، اعتبار وام به متقاضیان داده می‌شود.

از دیگر مزایای وام احسان بانک کشاورزی کم بودن سود سالیانه‌ی این وام است؛ این وام بانک کشاورزی، وام قرض‌الحسنه محسوب می‌شود و سود سالیانه‌ی آن برابر با صفر یا 4درصد محاسبه خواهد شد. برای گرفتن وام 300میلیون تومانی نیاز به معرفی یک ضامن رسمی دارای کسر از حقوق است.

دوره‌ی بازپرداخت اقساط این وام بانک کشاورزی حداقل 12ماه و حداکثر 36ماه تعیین شده است. سقف اعتبار واریزی وام متناسب با مدت زمان بازپرداخت اقساط و مدت زمان میانگین حساب متفاوت است که در جدول زیر جزئیات کاملی از وام احسان با سود صفر درصد و سود 4درصد را آورده‌ایم:

ضریب برابری و بازپرداخت وام 300میلیونی طرح احسان بانک کشاورزی با سود صفر درصد
مدت سرمایه‌گذاری مدت زمان بازپرداخت اقساط
۱۲ماهه ۲۴ماهه ۳۶ماهه
مبلغ واریزی وام
۱ماه %۱۱ معدل حساب %6.5 معدل حساب %۵ معدل حساب
۳ماه %۳۵ معدل حساب %20 معدل حساب %15.5 معدل حساب
۶ماه %80 معدل حساب %44 معدل حساب %32 معدل حساب
۱۲ماه %165 معدل حساب %95 معدل حساب %70 معدل حساب
ضریب برابری و بازپرداخت وام 300میلیونی طرح احسان بانک کشاورزی با سود ۴ درصد
مدت سرمایه‌گذاری دوره‌ی بازپرداخت
۱۲ ماهه ۲۴ ماهه ۳۶ ماهه
مبلغ واریزی وام
۱ماه %14 معدل حساب %8 معدل حساب %8 معدل حساب
۳ماه %45 معدل حساب %24 معدل حساب %18.5 معدل حساب
۶ماه %90 معدل حساب %50 معدل حساب %37 معدل حساب
۱۲ماه %190 معدل حساب %105 معدل حساب %80 معدل حساب

اطلاع از شرایط وام‌های بانک‌ها، مهارتی است که باعث می‌شود در زمان بحران‌های مالی تصمیمات بهتری بگیرید؛ بنابراین خواندن مطلب پایین پیشنهاد می‌شود:

وام بانک سامان | بررسی تمام جزئیات 5 وام بانک سامان


وام 300 میلیون تومانی طرح مهر ماندگار بانک کشاورزی

وام 300 میلیون تومانی طرح مهر ماندگار بانک کشاورزی بعد از افتتاح حساب قرض‌الحسنه و ایجاد میانگین حساب حداقل 3ماه و حداکثر 8ماهه، به واجدین شرایط پرداخت می‌شود. کمترین مقدار سپرده‌ی مورد نیاز برای این وام بانک کشاوری 100هزار تومان مقرر کرده‌اند. سقف مبلغ واریزی وام مهرماندگار بانک کشاورزی 325درصد معدل حساب و تا 300میلیون تومان تعیین شده است.

 بانک کشاورزی سود سالیانه‌ی تسهیلات مهر ماندگار را متغیر و بر حسب ضریب برابری تسهیلات، 10درصد، 12درصد یا 14درصد قرارداد کرده است. برای ضمانت وام مهر ماندگار نیاز به معرفی ضامن رسمی است.

مدت بازپرداخت اقساط وام مهر بانک کشاورزی 6 یا 12 ماهه خواهد شد که برای هر یک از این دوره‌های بازپرداخت شرایط متفاوتی درنظر گرفته‌اند؛ در جدول‌های زیر جزئیات مبلغ وام، مدت خواب سپرده (سپرده‌گذاری) و سود سالیانه‌ی وام را بر اساس مدت بازپرداخت اقساط بررسی کرده‌ایم:

وام 300 میلیون تومانی طرح مهر ماندگار بانک کشاورزی با بازپرداخت 12ماهه
مدت سپرده‌گذاری سود سالیانه‌ی وام
۱۰% ۱۲% ۱۴%
مبلغ واریزی وام
۳ماه %75 معدل حساب %95 معدل حساب %125 معدل حساب
۴ماه %100 معدل حساب %125 معدل حساب %165 معدل حساب
۵ماه %125 معدل حساب %155 معدل حساب %210 معدل حساب
۶ماه %150 معدل حساب %185 معدل حساب %250 معدل حساب
۷ماه %175 معدل حساب %220 معدل حساب %290 معدل حساب
۸ماه %200 معدل حساب %250 معدل حساب %325 معدل حساب
تسهیلات سرمایه در گردش مهر ماندگار با بازپرداخت ۶ ماهه
مدت سپرده‌گذاری سود سالیانه‌ی وام
۱۰% ۱۲% ۱۴%
مبلغ واریزی وام
۳ماه %75 معدل حساب %95 معدل حساب %125 معدل حساب
۴ماه %100 معدل حساب %130 معدل حساب %160 معدل حساب
۵ماه %125 معدل حساب %160 معدل حساب %190 معدل حساب
۶ماه %150 معدل حساب %190 معدل حساب %230 معدل حساب
۷ماه %175 معدل حساب %220 معدل حساب %290 معدل حساب
۸ماه %200 معدل حساب %250 معدل حساب %330 معدل حساب

وام 200 میلیون تومانی طرح بانوی ایرانی بانک کشاورزی

وام 200 میلیون تومانی طرح بانوی ایرانی بانک کشاورزی به دارندگان حساب قرض‌الحسنه یا کوتاه‌مدت در بانک کشاورزی که معدل حساب 4 یا 6ماهه دارند، با دو سقف مبلغ واریزی وام 100 یا 200میلیون تومانی به متقاضیان اعطا خواهد شد. حداقل مبلغ سپرده، مدت زمان خواب سپرده، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود سالیانه‌ی وام و ضریب برابری تسهیلات برای این دو سقف وام (100 یا 200میلیون تومانی) متفاوت است. شرح این جزئیات در جدول زیر به‌صورت مقایسه‌ای آمده است:

وام 200 میلیون تومانی طرح بانوی ایرانی بانک کشاورزی
حداکثر مبلغ واریزی وام ۱۰۰میلیون تومان ۲۰۰میلیون تومان
حداقل میزان سپرده ۲۵میلیون تومان ۴۰میلیون تومان
مدت زمان خواب سپرده ۴ماه ۶ماه
مدت زمان بازپرداخت اقساط وام ۲۴ماه ۳۶ماه
سود سالیانه وام 23%
ضریب برابری تسهیلات 400% 500%

برای ضمانت وام بانوی ایرانی بانک کشاورزی نیاز به معرفی ضامن رسمی است. همچنین وام‌گیرنده نباید سابقه‌ی چک برگشتی یا بدهی به بانک را داشته باشد.

وام 200 میلیون تومانی طرح گندم بانک کشاورزی

وام 200 میلیون تومانی طرح گندم بانک کشاورزی با سود سالیانه‌ی 17درصدی ویژه‌ی کشاورزان طراحی و اجرایی شده است. برای گرفتن این وام بانک کشاورزی داشتن حساب قرض‌الحسنه، کوتاه‌ مدت یا بلند مدت الزامی است. نکته‌ی مهم این است که برای دریافت وام طرح گندم نیاز به 3 تا 12ماه معدل حساب است که به این خواب سپرده 5درصد سود تعلق می‌گیرد اما اگر حساب بلندمدت 1 تا 3ساله داشته باشید سود سپرده 20.5 تا 22.5درصدی به شما داده می‌شود.

بانک کشاورزی نوع ضمانت مورد نیاز برای تسهیلات طرح گندم را معرفی ضامن رسمی یا اعتبار شغلی تعیین کرده است. همچنین مدت بازپرداخت اقساط وام بر اساس مدت زمان خواب سپرده (میزان معدل حساب) و ضریب برابری از 3ماه تا 36ماه متغیر خواهد بود.

وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن بانک کشاورزی

وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن بانک کشاورزی با سود سالیانه‌ی 23درصدی مختص کارمندانی است که حقوق و مزایای خود را از حساب بانک کشاورزی دریافت می‌کنند. از شروط گرفتن این وام بدون ضامن، داشتن رتبه‌ی اعتباری B ،A یا C بانک مرکزی است که همین رتبه‌ی اعتباری به همراه گواهی کسر از حقوق، ضمانت دریافت وام بانک کشاورزی محسوب می‌شوند.

سقف واریزی وام بدون ضامن بانک کشاورزی 50 یا 100 میلیون خواهد بود که به‌ترتیب حداکثر مدت زمان بازپرداخت اقساط 36ماه و 48ماه تعیین شده است. همچنین خوب است بدانید برای هزینه‌ی ثبت‌نام در این وام بانک کشاورزی ملزم به پرداخت 1میلیون و 100هزار تومان برای تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه هستید.

وام 100 میلیون تومانی طرح باران یک بانک کشاورزی

وام 100 میلیون تومانی طرح باران یک بانک کشاورزی با افتتاح حساب جاری بدون دسته چک باران یا حساب کوتاه‌مدت یک درصدی باران و سپرده‌گذاری حداقل 5میلیون تومان بعد از گذشت 2 تا 4ماه خواب سپرده، به متقاضیان وام اهدا می‌شود.

مبلغ واریزی وام باران یک بانک کشاورزی یک برابر معدل حساب تا سقف 100میلیون تومان خواهد بود. همچنین مدت زمان بازپرداخت اقساط بر حسب میزان معدل حساب از 8ماه تا 24ماه متغییر است.

بانک کشاورزی برای وام باران یک، سود سالیانه‌ی 12درصدی قرار داده است. خوب است بدانید بانک کشاورزی 20درصد مبلغ پرداختی این وام را مسدود خواهد کرد که این مبلغ مسدود شده بعد از تسویه‌ی کامل اقساط بازگردانده خواهد شد.

برای ضمانت دریافت وام باران یک بانک کشاورزی به ازای هر 10میلیون اعتبار دریافتی وام ملزم به معرفی یک ضامن رسمی هستید.

وام 100 میلیون تومانی طرح باران دو بانک کشاورزی

وام 100 میلیون تومانی طرح باران دو بانک کشاورزی ویژه‌ی مشتریانی است که حساب کوتاه‌مدت یک درصدی باران به همراه حداقل 5میلیون تومان و معدل حساب 4 تا 6ماهه دارند. این افراد با ثبت‌نام در وام باران 2 بانک کشاورزی تا 4برابر میانگین حساب با سود 18درصد دریافت خواهند کرد.

مدت زمان بازپرداخت اقساط که توسط بانک کشاورزی برای طرح تسهیلاتی باران دو مقرر کرده، 12 تا 24 ماه است که بر اساس مدت زمان خواب سپرده برای متقاضیان وام تعیین می‌شود.

برای این وام بانک کشاورزی، مسدودی سپرده به میزان 25درصد مبلغ پرداختی وام تعیین کرده‌اند. همچنین برای ضمانت دریافت وام همانند وام باران یک، به ازای هر 10میلیون اعتبار دریافتی وام نیاز به معرفی یک ضامن رسمی است.

جمع‌بندی

در این مطلب به بررسی 7وام در دسترس بانک کشاورزی پرداختیم. اگر در این بانک حساب قرض الحسنه، کوتاه مدت یا بلند مدت دارید، می‌توانید از شرایط دریافت وام استفاده کنید. توجه داشته باشید شرط مشترک بین همه‌ی وام‌های سیستم بانکی کشور نداشتن چک برگشتی و بدهی به بانک است؛ اگر این شرط را نداشته باشید در هیچ یک از بانک‌های ایران به شما وام تعلق نمی‌گیرد.شما می‌توانید برای گرفتن وام بانک کشاورزی، بعد از آماده کردن مدارک مورد نیاز، به نزدیک‌ترین شعبه‌ی بانک به محل زندگی خودتان مراجعه کنید.

اگر به هر علتی نتوانستید وام بانک کشاورزی را دریافت کنید، وام فوری، بدون نیاز به سپرده و ضامن قسطا را دریافت کنید:

دریافت وام قسطا

منبع: سایت بانک کشاورزی

دسته بندی شده در: