قسطا؛ الان بخر، بعداً بپرداز !

آموزش تصویری

اگر در نحوه ثبت نام یا ثبت سفارش در قسطا ابهامی دارید اصلاً نگران نباشید! ما واستون ویدیوهای کوتاهی آماده کردیم که قدم به قدم مراحل ثبت نام تا ثبت سفارش رو بطور کامل طی می کنیم.

آموزش ثبت نام در قسطا
آموزش ثبت سفارش در قسطا